Registreer je en krijg toegang tot de activiteiten van Hilde Van Bulck.

Opleiding familieopstellingen - Met of zonder specialisatie voor onderwijs

Transformatie die voelbaar en zichtbaar is


The life experience
The teaching experience
The job experience
Transformatietraject
Reeks

Praktische informatie

Informeer je goed en bezoek ook de gratis inspiratiewebinars.

 

Uitnodiging - Eerste jaar van de tweejarige opleiding

 

Authentiek zijn. Vrijheid ervaren. Je lichter voelen. Loslaten wat je niet meer dient. Eindelijk je eigen pad bewandelen. Leven zonder angst. Je geliefd voelen. In je krachtige liefde kunnen staan. Je levensomstandigheden verhelderen. Je context begrijpen. Je droom realiseren. Bijdragen aan een mooiere wereld. Anderen begeleiden vanuit je eigen groei. Het is een hele klus. Familieopstellingen kunnen je helpen en je transformatieproces constructief ondersteunen.

 

Wat zijn familieopstellingen? Wat komt onderwijs er bij doen? Kan het blok onderwijs ook nuttig zijn voor anderen? Voor wie? Wat is de meerwaarde? Wat leer je? Wat kun je er mee doen? Waar gaat het door? Wat is de frequentie? Waar gaat de transformatie over? 

 

Deze opleiding richt zich zowel tot diegenen die zich enkel op persoonlijk vlak willen ontwikkelen, maar ook tot toekomstige opstellers die de werkwijze en het gedachtengoed in hun beroepsleven willen integreren. Het programma is aan beide doelgroepen aangepast.

 

Vroegboekkorting eerste jaar : € 200 geldig tot 30 juli 2020 (zie inschrijvingsformulier)

 


 

Waarover gaat dit transformatietraject?

 

Of je een goede band hebt met je familieleden of niet, of je ze kent of niet, feit is dat je een schakel bent in de lange lijn van voorouders en voor de kinderen die na jou komen. De geschiedenis en de emotionele beleving van de leden uit je stamboom hebben een grotere invloed dan je op het eerste zicht zou denken. De verbondenheid of juist het gemis eraan heeft grote gevolgen in je dagelijks leven. Met familieopstellingen kun je teruggaan naar de oorsprong van de verstrikking om een nieuwe beweging te creëren. Hierdoor ben je in staat om veel meer aanwezig te zijn in het heden in plaats van onbewust te verdwalen in voorbije gebeurtenissen. De problematische verhoudingen binnen het systeem worden zichtbaar. Door beweging toe te laten, ontstaat een verbeterde ordening en stroomt licht en liefde vrijer in je leven. Het succes van familieopstellingen toont aan dat de resultaten praktisch doorwerken. Niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zich in het systemische werk willen bekwamen. Deze jaaropleiding biedt een waardevolle insteek aan.

 


 

Tijdens het transformatietraject verkennen we de werkwijze en de impact van opstellingen vertrekkend vanuit verschillende thema's zoals o.a.: 

 

 1. Ouders en kinderen - Gezin van herkomst 
 2. Trauma's, voorgenerationelethema's en karmische invloeden
 3. Man en vrouw en andere relatiethema's
 4. Specialisatie/facultatief: Onderwijs en opvoeding
 5. Gezondheid
 6. De impact van de opsteller - Activeren van je energetisch bewustzijn
 7. Yes, I can. Opgelucht ademen en eenheidsbewustzijn

 

We doen dit met een mix van professionele bekwaamheid, speelsheid, humor en een ludieke aanpak.

 

In het eerste jaar doorlopen we een persoonlijk verrijkende transformatie die centraal staat in het proces. We leren een individuele opstelling begeleiden. Opstellingen, aanwezig zijn in het lege midden en ademhaling zijn, naast andere, onze kernkwaliteitentools. Het is mogelijk om enkel deel te nemen aan het eerste jaar.  

 

In het tweede jaar 'Zuurstof voor opstellers' verdiepen we de opgedane kennis van het eerste jaar en doorloop je een doorgedreven professionele training voor diegenen die beroepsmatig met opstellingen willen werken. De training is afgestemd op de context waarin je werkzaam bent. Hiervoor nodigen we externe gasten uit om de opleiding zo realistisch mogelijk te laten verlopen.

 

We duiken in de diepte zodat je in contact komt met je authentieke zielenopdracht en je vanuit het liefdesveld kunt leven en werken in het bewustzijn van de 21ste eeuw. De wereld heeft je nodig.

 

Je wordt begeleid vanuit professionele deskundigheid, een jarenlange ervaring in het begeleiden van traumatische en relationele processen en met een groot hart voor het werk en het individueel en groepsgebeuren.

 

De thema's van de blokken zijn de kapstokken waaraan het systemisch werk wordt opgehangen. In de praktijk stromen de thema's door het geheel van de opleiding.

 


 

Blok 1

Ouders en kinderen - Gezin van herkomst

 

Het gezin van herkomst herbergt niet alleen de liefde, maar tegelijkertijd voel je als kind dat je niet alles verteld wordt. Er zijn geheimen. Je kunt er de vinger niet op leggen, maar je innerlijk weten bedriegt je niet. Het brengt je sterk in verwarring en is de oorzaak van energieverlies in de vorm van conflicten, problemen, ziekten, echtscheidingen, enz… Onuitgesproken wonden, kwetsuren, verloren liefdes en ernstige feiten werden bedekt met de zwijgende mantel van de liefde om individuele familieleden of heel het systeem te beschermen. Door de verwarring te ontrafelen kan het kind (ook als volwassene) krachtiger in het leven staan en het eigen potentieel moeitelozer ontplooien.

 

 


 

Blok 2

Trauma's, voorgenerationele thema's en karmische invloeden

 

Een snelle blik in een geschiedenisboek maakt je al vlug duidelijk dat onze voorouders in tijden leefden waarin vele gebeurtenissen trauma’s veroorzaakten. Deze trauma’s werden net zoals lichaamsbouw, de kleur van de ogen of ziekten van generatie tot generatie doorgegeven. De huidige generatie worstelt nog steeds met trauma’s die eigenlijk niet van hen zijn, maar die ze uit loyaliteit met de voorouders met veel liefde draagt. Het vrijmaken van trauma’s voelt letterlijk en figuurlijk aan als bevrijding, een blok dat van je afvalt. Je ontgroeit situaties die je voorheen belemmerden. Je verlegt, als door een onzichtbare hand geleid, je grenzen om meer zicht te krijgen op de zin van je leven.

 

Vroegboekkorting eerste jaar : € 200 geldig tot 30 juli 2020 (zie inschrijvingsformulier)

 

 


 

Blok 3

Man en vrouw en andere relatiethema's

 

Het is het begin van alles. En toch vergeten we hoe belangrijk het is. Hoe man en vrouw zich tot elkaar verhouden, de mate waarin hun liefde als koppel en als ouders kan stromen, heeft een gigantisch effect op het welzijn van henzelf, van hun kinderen en hun omgeving. Het bepaalt mee welke relaties hun kinderen in hun volwassen leven kunnen aangaan zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In dit blok kijken we naar alle mogelijke relatievormen en hoe je ze vrijer kunt beleven.

 

 


 

Blok 4

(Specialisatie, facultatief) - Onderwijs en opvoeding

 

Stel je een school voor die in haar beleid, net zoals jij in jouw familiesysteem, bereid is om de verstrikkingen en loyaliteiten zichtbaar te maken. Stel je voor dat deze school daarmee het doel nastreeft om leerkrachten vanuit vrijheid te doen lesgeven en leerlingen hun grootste leerpotentieel te laten openbloeien. Welke droom maakt dat in jou wakker? Stel dat jij diegene bent die op de startknop mag drukken? Welk gevoel geeft je dat?

School is net zoals een familie een systeem dat streeft naar een evenwicht in de vorm van de juiste rangorde, een goede plek om te werken of te leren en een plaats waar ieder zichzelf mag zijn en betekenis heeft voor de school. Alle vragen i.v.m. school zijn geschikt om op te stellen: personeelsbeleid, heroriëntatie van het beleid, klasmanagement, gedemotiveerde of lastige leerlingen, studiekeuze, schoolstress, faalangs, enz…

 

Waarom deelnemen aan het blok over onderwijs als je niets met onderwijs hebt te maken?

 

Blok 4 is facultatief voor onderwijsprofessionals, coaches en therapeuten en natuurlijk ook ouders die veel met onderwijsthema’s te maken hebben. Toch raad ik je aan om dit blok mee op te nemen in je traject omdat je ongetwijfeld te maken krijgt met problemen vanuit die invalshoek. Cursisten die niets met onderwijs te maken hebben ervaren dit blok toch als een verrijking omdat het thema's uit hun kinderjaren vrijmaakt, of inzichten geeft over de positie van hun kind in de school. Zelfstandigen nemen de inzichten van een organisatieopstelling mee voor hun bedrijf.

Je verruimt daardoor je professionele deskundigheid en maakt kennis met de beginselen van een organisatieopstelling.

 

Je neemt ook deel aan de onderwijsopstellingendag van 10 februari 2021 (niet inbegrepen)

 

 


 

Blok 5

Gezondheid

 

Elk jaar wensen we elkaar een goede gezondheid toe. We weten dat een gezond lichaam ons levenscomfort verhoogt. Door de coronacrisis worden we ons nog bewuster hoe waardevol onze gezondheid is. Onder onze lichamelijke of psychische klachten liggen diepgaande emotionele blokkades en een verkrampte ademhaling verscholen die in de reguliere geneeskunde nauwelijks aan bod komen. Via opstellingen komen de emotionele verstrikkingen vrij, waardoor de ademhaling zich verdiept en het lichaam de kans krijgt zichzelf opnieuw heel te maken. Je helende kwaliteiten worden geactiveerd. Voor de keuzes die niet meer van toepassing zijn, verschijnen er alternatieve mogelijkheden. Je ervaart daardoor dat alles met alles verbonden is en niets onmogelijk is. Alles is één.

 

 


 

Blok 6

De impact van de opsteller - Activeren van je energetisch bewustzijn

 

Wie je bent als opsteller, de mate waarin je werkt vanuit innerlijke vrijheid of niet, heeft een impact op de opstelling die je begeleidt. Hetzelfde geldt voor je representanten. Hoe ga je om met de impact? Hoe vermijd je vermengingen? Zelfs de omgeving waarin je werkt, heeft een niet te onderschatten effect.

 

In dit blok verfijn je je energetisch bewustzijn dat als een rode draad door de opleiding loopt. Je poort naar je innerlijke bron van kracht, wijsheid en vreugde. Je aanwezigheid vergroot en dat heeft een grote impact op de helende processen bij jezelf en je cliënten.

 

 


 

Blok 7

Yes, I can. Opgelucht ademen - Eenheidsbewustzijn

 

Tegen blok 7 zijn we beter in staat om te leven en te werken vanuit een vloeiender ademhaling. Het werkelijk integratieproces van de opstelling is groter als de vraagsteller een bevrijding in de ademhaling heeft meegemaakt. De vraagsteller kan zich dan gemakkelijker verbinden met het eenheidsbewustzijn waardoor de kijk op het leven vereenvoudigt  en rustiger wordt.

 

 


 

Voor mannen en vrouwen die

 

 • een dieper inzicht in het persoonlijk familiesysteem willen verwerven,
 • zichzelf beter willen leren kennen en persoonlijke groei nastreven,
 • zich willen vrij maken van de druk van het verleden,
 • een intrinsieke levens- en leerbereidheid willen leven,
 • de kracht van eenvoud willen inzetten,
 • willen leven in contact met de ware zielsbestemming,
 • mee willen bouwen aan een verlichte wereld en mensheid,
 • kinderen en jongeren optimale levensruimte, vrijheid en veiligheid willen geven,
 • de eigen creatieve intelligentie willen ontwikkelen,
 • een hoger bewust-zijn en de werking van het licht willen verspreiden,
 • lichter en vrijer door het leven willen gaan,
 • vanuit al het vorige een persoonlijke bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

 


 

Wat leer je in deze opleiding?

 

 • Je kunt een genogram opstellen en interpreteren.
 • Je werkt vanuit het lege midden.
 • Je herkent de verschillende wetmatigheden in een systeem.
 • Je werkt vanuit het wetend veld.
 • Je zoekt naar de onderliggende oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.
 • Je krijgt inzichten in je persoonlijke situatie en patronen.
 • Als hulpverlener kun je anderen deskundig begeleiden.
 • Je gebruikt de meest doeltreffende methode om problemen te transformeren.
 • Je stelt op in een één op één situatie. (eerste jaar)
 • Je faciliteert een opstelling in groep. (tweede jaar)
 • Je werkt vanuit een gevoel van veiligheid.
 • Je vergroot je waarnemingsvermogen.
 • Je interveneert op het juiste moment.
 • Je vergaart belangrijke kennis over alle levensthema’s.
 • Je vergaart belangrijke kennis over lichtgevend onderwijs.
 • Je integreert het opstellingenwerk in je eigen professionele situatie.
 • Je krijgt een nieuwe kijk op maatschappelijke vragen.
 • Je verwerft een andere kijk op mensen en op wat ze doen.
 • Je leert soepelheid en je creatief vermogen inzetten.

 


 

Meerwaarde van de opleiding

 

 • De relatie tot jezelf en andere mensen verandert in de positieve zin.
 • Je innerlijke vrijheid en veiligheid vergroten aanzienlijk.
 • Je wordt begeleid door iemand die vele jaren ervaring heeft in energetisch bewustzijn en vele opstellingen over diverse thema’s faciliteert zowel individueel als in groep.
 • Je kan deelnemen op eigen tempo en ritme.
 • Er is ruimte om je eigen thema’s op te stellen om je persoonlijk groeiproces te bevorderen.
 • De groep geeft je de gelegenheid om veel ervaring op te doen als representant en in het wetend veld.
 • Met de groep kun je oefenen, uitwisselen en getuige zijn van elkaars proces.
 • We wisselen de opstellingen af met oefeningen in ‘zijn’, ademhaling, beweging en dans.
 • Opstellingen geven je de kans om verborgen dynamieken helder te maken waardoor jouw werk een ontzettende meerwaarde krijgt.
 • Onderwijsopstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van de problemen waar het huidige onderwijs mee te kampen heeft.
 • Je doeltreffendheid en voldoening als hulpverlener stijgt.

 

Informeer je goed en bezoek ook de gratis inspiratiewebinars.


 

Trajectbegeleidster Hilde Van Bulck

 

 • begeleidt sinds jaren opstellingen over diverse thema’s op individuele basis en in groep.
 • heeft zich gespecialiseerd in onderwijsopstellingen.
 • integreert sinds 1994 energetisch bewustzijn in haar leven.
 • heeft haar eigen stijl in opstellingen ontwikkeld.
 • is geïnspireerd door het werk van Bert Hellinger en Matthias Varga von Kibed
 • vindt transformerende ademhaling een belangrijk element in opstellingen.
 • luistert naar haar innerlijke leiding.
 • heeft een sterk ontwikkeld spiegelend vermogen.
 • wordt gewaardeerd voor het veilig kader dat ze tijdens haar opstellingen creëert.
 • leidt voor het vijfde jaar op rij een mooie groep opstellers in spé op.
 • zet aan tot inspiratie, motivatie en activatie.
 • vindt aanwezig zijn in dit moment van wezenlijk belang.
 • streeft naar het hoogste bewustzijnspotentieel voor zichzelf en haar medemensen.

 


 

Wie kan deelnemen?

 

 • Voor particulieren die hun persoonlijke groei willen ondersteunen, maar geen functie professioneel opsteller ambiëren. (geen certificaat, wel attest van deelname)
 • Iedereen die als professioneel opsteller aan de slag wil gaan.
 • Voor therapeuten, coaches, zorgverleners, hulpverleners.
 • Voor leerkrachten, directie, pedagogisch begeleiders, clb-medewerkers, ouders.
 • Voor particulieren die hun persoonlijke groei willen ondersteunen, maar geen functie professioneel opsteller ambiëren. (geen certificaat, wel attest van deelname)
 • Je bent bereid om je eigen thema’s op te stellen tijdens het opleidingstraject.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan de intervisiegroepen.
 • Je bent bereid om mogelijke opdrachten voor te bereiden.
 • Je bent bereid om in het eerste jaar minstens drie keer (één keer gratis) extra deel te nemen aan familieopstellingen en onderwijsopstellingen van bij Samtati bv/Hilde Van Bulck.

 


 

Certificaat na het tweede jaar 'Zuurstof voor opstellers'

 

Opstellingenwerk is een werk dat veel diepgang en respect vraagt. Het is fijngevoelige materie die de nodige omzichtigheid vergt. Het werk verlangt een integere houding van de opsteller en de bereidheid om de eigen rugzak leeg te maken. Opstellingen en cliënten kunnen enkel goed begeleid worden als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

In het eerste jaar staat de persoonlijke ontwikkeling in het kader van systemisch werk centraal.

In het tweede jaar 'Zuurstof voor opstellers' wordt de nadruk gelegd op de professionele bekwaamheid én de persoonlijke ontwikkeling.

 

Certificaat als professioneel opsteller na het afleggen van de bekwaamheidsproef in het tweede jaar.

 

 • Je bent 90% aanwezig in elk lopend jaar. (eerste en tweede jaar)
 • Je neemt in het eerste jaar minstens drie keer (waarvan 1 keer gratis) en vier keer in het tweede jaar (waarvan 1 keer gratis) deel aan familieopstellingen georganiseerd door Samtati bv/Hilde Van Bulck.
 • Je verwerkt de literatuurlijst i.v.m. opstellingen.
 • Je kiest een relevant thema dat je boeiend uitschrijft in een eindwerk.
 • Je legt een portfolio aan van de casussen die je hebt geoefend. (tweede jaar)
 • Je neemt elke keer deel aan de intervisiegroepen. 
 • Je maakt een synthese van je evolutie en je belangrijkste inzichten tijdens de intervisiegroepen.
 • Je begeleidt met succes een opstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.
 • Je bent aanwezig op de uitreikingsdag van de certificaten.

 

Certificaat als professioneel opsteller met specialisatie onderwijs is idem certificaat professioneel opsteller en ook:

 

 • Je neemt deel aan de onderwijsopstellingendag van 10 februari 2021. (niet inbegrepen)
 • Je begeleidt een onderwijsopstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.

 

In het Yes, I can weekend van het tweede jaar legt iedereen een bekwaamheidsproef af.

De certificatenuitreiking van het tweede jaar vindt plaats op 20 mei 2021.

 

Vroegboekkorting eerste jaar : € 200 geldig tot 30 juli 2020 (zie inschrijvingsformulier)

Op het einde van het tweede jaar ontvang je een opleidingscertificaat. 

 


 

Overnachtingen

 

Overnachtingen met ontbijt en avondmaal zijn mogelijk. Ze zijn rechtstreeks en tijdig te boeken via Koningsteen: Kris@koningsteen.be of +32 (0)15 71 00 52

 


 

Wat deelnemers ervaren

 

 • Wat is er met mij gebeurd doorheen dit traject? Hoe herken ik mezelf nu? Ik heb leren loslaten én leren verbinden. In beide gevallen heb ik een groter gevoel van vrijheid gevonden. Er is ruimte gekomen om gevoelens te laten zijn in hun eigen ongebreidelde vorm, in een innerlijke ruimte die veel groter is dan ik voorheen gekend heb. (Jonas Gelissen, leraar)
 • Een goede docent heeft goede cursisten. Ik heb veel kunnen bijleren van de andere cursisten die deze opleiding volgden. (Nele Delusinne, bediende)
 • Ik wil je bedanken voor de mooie opleiding gevuld met doorleefde én levende informatie, interactieve oefeningen, het zorgen voor de juiste wisselwerking tussen zorg en uitdaging tot groei, voor het bewaken van de veiligheid,… (Godelieve Van Hees, onderzoeker, paardencoach)
 • Toen ik gisteren naast je kwam zitten om iets te vragen voelde het voor mij als tanken bij moeder aarde. Dankjewel hiervoor. Je hebt me een zeer waardevolle opleiding gegeven. Ik heb respect voor wie je bent en ik hoop nog vaak eens te kunnen komen tanken bij moeder aarde. Jij ben een ‘groot’ iemand en je licht straalt ver. (Anne-Marie Cox, beleidsmedewerker)
 • Ik ben blij dat dit transformatietraject zo intens heeft bijgedragen tot wie ik nu ben. Een weg die schaduwen heeft getoond die ik nog niet of te weinig durfde te omarmen. (Anny Bakelants, coördinator, leerkracht)
 • Dank je wel voor de helderheid, de verbondenheid en de integriteit van dit proces waarmee ik inzichten kreeg uit zowel de familie- als de onderwijsopstellingen. Ik heb de toegang tot mijn hart gevonden. Dit heeft bijgedragen aan een innerlijke verandering van mijn persoonlijk en professionele leven. (Caroline Coenegrachts, schooldirecteur)
 • Dank je voor de kwaliteitsvolle cursus, de veilige haven en de onvoorwaardelijke liefde die je bood tijdens deze opleiding. (Kim Callens, projectmanager)
 • Dank je wel voor de mooie reis. (Anja Glabeke, rouwconsulent)
 • Ik heb met deze opleiding mijn doel bereikt. (Peter Vercauteren, juwelier)

Praktische informatie

3 oktober 2020


Opleiding familieopstellingen - Met of zonder specialisatie voor onderwijs

Transformatie die voelbaar en zichtbaar is


The life experience
The teaching experience
The job experience
Transformatietraject
Reeks
Vanaf € 1.995

Ouders en kinderen - Gezin van herkomst


van zaterdag 3 oktober 2020 van 10u. tot 18u.
tot zondag 4 oktober 2020 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BelgiëTrauma’s, voorgenerationele thema’s en karmische invloeden


van zaterdag 31 oktober 2020 van 10u. tot 18u.
tot zondag 1 november 2020 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BelgiëMan en vrouw en andere relatiethema’s


van zaterdag 19 december 2020 van 10u. tot 18u.
tot zondag 20 december 2020 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BelgiëGezondheid


van zaterdag 13 maart 2021 van 10u. tot 18u.
tot zondag 14 maart 2021 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BelgiëDe impact van de opsteller - Activeren van je energetisch bewustzijn


van zaterdag 17 april 2021 van 10u. tot 18u.
tot zondag 18 april 2021 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, BelgiëBekwaamheidsweekend - Yes, I can. Opgelucht ademen. Eenheidsbewustzijn


van zaterdag 12 juni 2021 van 10u. tot 18u.
tot zondag 13 juni 2021 van 10u. tot 18u.

Koningsteen Center
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België

Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in
Registreer je en krijg toegang tot de activiteiten van Hilde Van Bulck.

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie