Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Algemene voorwaarden - Samtati BV

 

Algemeen

 • De persoonsgegevens die via de website opgevraagd worden, zijn strikt vertrouwelijk en conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de levenssfeer.
 • Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en voor een optimale dienstverlening.
 • Samtati BV verleent enkel dienstverlening aan die personen en organisaties die hun officiële adresgegevens opgeven. 
 • De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
 • Elke deelname aan een activiteit van Samtati BV is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling die hij/zij stelt tijdens de activiteit.
 • Samtati BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens een individuele sessie, groepsactiviteiten of een andere activiteit van welke aard ook.
 • Samtati BV stelt geen medische handelingen en neemt bijgevolg geen medische verantwoordelijkheid. De deelnemer is op elk moment zelf verantwoordelijk voor het psychisch, emotioneel en fysiek welzijn. Bij twijfel raadpleeg je best een arts.
 • Samtati BV is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.
 • Samtati BV houdt zich het recht voor om sfeervolle audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken. Deelnemen aan de activiteiten van Samtati BV houdt automatisch de toestemming in voor publicaties van de foto's of filmpjes. Indien dit je niet past, gelieve niet in te schrijven. 

 

Afspraken bij individuele coaching - live

 • Alle individuele coachingsessies zijn op afspraak.
 • Een individuele afspraak wordt best per e-mail of telefonisch gemaakt.
 • Een afspraak verplaatsen of annuleren? Doe dat zo snel mogelijk zodat je plaats nog aan iemand anders kan worden aangeboden. Een afspraak minder dan 24 u op voorhand verplaatsen of annuleren is lastig. Hiervoor wordt het totaal bedrag van de sessie aangerekend.
 • Een afspraak niet nakomen zonder te verwittigen? Dat is erg vervelend en de plaats kan niet meer aan iemand anders aangeboden worden. Hiervoor wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Een individuele coaching wordt contant betaald.
 • Facturen worden bij reservatie of op het moment van de individuele coaching aangevraagd. Achteraf worden er geen facturen meer gemaakt. 

 

Afspraken bij individuele coaching - online consult

 • Alle online consults zijn op afspraak en vinden plaats via Zoom, Skype of Google Meet.
 • Een online consult wordt best per e-mail of telefonisch gemaakt.
 • Het bedrag voor online consulten wordt op voorhand overgemaakt. Het consult kan pas plaats vinden als het bedrag op rekening van Samtati BV staat. 
 • Een afspraak verplaatsen of annuleren? Doe dat zo snel mogelijk zodat je plaats nog aan iemand anders kan worden aangeboden. Een afspraak minder dan 24 u op voorhand verplaatsen of annuleren is lastig. Hiervoor wordt het totaal bedrag van de sessie aangerekend. Het bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Een afspraak niet nakomen zonder te verwittigen? Dat is erg vervelend en de plaats kan niet meer aan iemand anders aangeboden worden. Hiervoor wordt het volledige bedrag aangerekend. Het overgeschreven bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Facturen worden bij reservatie of op het moment van het online consult aangevraagd. Achteraf worden er geen facturen meer gemaakt. 

 

Afspraken bij webinars

 • Reservatie voor webinars gebeurt via de website.
 • Je krijgt pas toegang tot het webinar als de betaling is uitgevoerd.
 • Niet deelnemen aan het webinar geeft geen recht op terugbetaling. 
 • Facturen worden bij reservatie aangevraagd. Achteraf worden er geen facturen meer gemaakt. 

 

Afspraken voor individuele deelname aan workshops, lezingen, nascholingen, trajecten, studiedagen, opstellingen, seminaries en andere

 • Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in tenzij anders vermeld.
 • Inschrijven gebeurt via de website.
 • Betaling gebeurt op voorhand via het betaalplatform van de website. Je plaats is pas gereserveerd na betaling. De betalingsdatum bepaalt altijd de volgorde van inschrijving.
 • Als je nog niet betaald hebt bij aanvang van de cursus, ben je niet ingeschreven.
 • Als de activiteit volzet is, is er een wachtlijst om eventuele annulaties op te vangen.
 • Als Samtati BV een activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere kosten kan Samtati BV niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Een activiteit zelf annuleren doe je schriftelijk (mail of brief). Post- of e-maildatum gelden als annuleringsdatum.
 • Bij annulatie tot 14 dagen voor aanvang betaal je 20 % administratiekosten met een minimum van € 65.
 • Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijf je het volledige bedrag schuldig. Het overgeschreven bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Kun je bij annulatie een vervanger aanbrengen voor de start van de activiteit, dan betaal je geen kosten.
 • Niet betalen voor aanvang van de activiteit geldt niet als annulatie. Het volledige bedrag wordt aangerekend.
 • Indien je je deelname tijdens het verloop van een activiteit stopzet, blijf je het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.
 • Tijdig aanwezig! Bij energetisch werk gaan we om met heel subtiele energieën. Iemand die te laat komt, kan hierdoor  storing veroorzaken. Daarom voorzien we een onthaaltijd voor we werkelijk van start gaan. Omwille van de aard van dit werk, sluiten de deuren bij aanvang van de activiteit.
 • Sommige activiteiten bestaan uit verschillende modules. De modules zijn niet verplaatsbaar naar een andere datum. Elke module moet in haar geheel en in de juiste volgorde gevolgd worden. Kan men voor om het even welke reden niet deelnemen aan de eerste of de tweede dag, dan wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald.
 • Een aantal dagen voor het event ontvang je een bevestigingsmail waarin alle praktische details (locatie, uren,  mee te brengen, …) worden meegedeeld.

 

Betaling

 • Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste veertien dagen na de uitvoering van de opdracht.
 • Indien de facturen onbetaald blijven binnen de veertien dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 12 procent met een minimum van 60 euro ten titel van conventionele schadevergoeding zonder dat hiervoor enige aanmaning vereist is.
 • Klachten in verband met facturen waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en vervolgens binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan Samtati BV overgemaakt te worden.
 • Klachten in verband met de uitgevoerde opdracht waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en vervolgens binnen de 8 dagen na de uitgevoerde opdracht per aangetekend schrijven aan BV overgemaakt te worden.
 • De facturen zijn betaalbaar te Duffel.
 • In geval van geschil van welke aard ook, waarbij Samtati BV gedagvaard wordt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

 

Afspraken bij een uitnodiging

 • De reservaties gebeuren steeds schriftelijk door het ondertekenen en terugsturen van de samenwerkingsovereenkomst/offerte.
 • Samtati BV zal de aan haar toevertrouwde opdrachten naar best vermogen uitvoeren. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten dienen evenwel te worden opgevat als middelenverbintenissen en niet als resultaatverbintenissen.
 • Samtati BV verbindt zich er toe om bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen.
 • Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst (lokaal, aantal deelnemers, materialen, netheid enz…), behoudt Samtati BV het recht om de begeleiding niet uit te voeren, zonder verlies van vergoeding.
 • Een annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulering meer dan vier weken voor de opdracht worden € 180 administratiekosten aangerekend.
 • Bij annulering minder dan vier weken voor de opdracht wordt 75% van het bedrag van het contract aangerekend.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht, wordt de volledige vergoeding aangerekend.
 • Post- of e-maildatum gelden als annuleringsdatum.
 • Indien het traject tijdens het verloop wordt stopzet, blijft de opdrachtgever het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.
 • Indien het vooropgestelde programma wegens redenen, buiten de wil van Samtati BV om (o.a. weersomstandigheden, overmacht, ongevallen, ziekte …) niet kan doorgaan, zal Samtati BV in overleg met de klant een nieuwe datum afspreken of wordt de opdracht geannuleerd zonder kosten.

 

Laatste wijziging van de algemene voorwaarden: 8 januari 2024


 

Privacybeleid

 

Hoe bekomen we je gegevens?

 • Samtati BV verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons hebt bezorgd door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, bij aanvraag van informatie, op infolijsten tijdens beurzen en andere publieke activiteiten, webinars, ons e-zine, of door deel te nemen aan een activiteit uit ons aanbod.
 • De verzamelde gegevens, verwerken we binnen België en vallen dan ook onder de Europese wetgeving. Je persoonlijke gegevens worden volgens deze wetgeving beschermd.

 

Het bewaren en gebruik van je persoonlijke gegevens

 • Samtati BV gebruikt enkel de gegevens die je rechtstreeks aan ons bezorgt om contact met je op te nemen, offertes en facturen uit te schrijven en om updates en marketing aan te bieden. Jouw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst en de diensten waarvoor je toestemming hebt gegeven.
 • We houden ook bij waarvoor je toestemming hebt gegeven.
 • Je adresgegevens kunnen enkel gedeeld worden met deelnemers die deel uitmaken van dezelfde activiteiten en dit voor praktische doeleinden zoals bv carpooling, intervisie, …
 • Je contactgegevens worden nooit door aan derden bezorgd.

 

Marketingautomatiseringsplatform

 • We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door in te schrijven op een nieuwsbrief erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

 

Tijdsduur bewaring gegevens m.b.t. nieuwsbrieven

 • Je gegevens blijven in bewaring totdat je je afmeldt door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via [email protected]. We zullen je gegevens met respect behandelen.

 

Veilige bewaring van je gegevens

 • Om je gegevens op een veilige manier te bewaren, maken we gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om je gegevens op een correcte manier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We zorgen ervoor dat we beschermd zijn tegen antivirus, malware en hackings. We voorzien eveneens een extra back-up. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. We werken enkel met partners die ook op een correcte manier de GDPR wet respecteren.

 

Verwijdering van al je gegevens

 • Als je wil dat al je gegevens worden verwijderd, neem dan contact op via [email protected]. Als we je aanvraag ontvangen verwijderen we al je gegevens.

 

Laatste wijziging van het privacybeleid: 3 juni 2022

 


 

Cookiebeleid

 

We vinden het van groot belang dat je weet en begrijpt welke cookies we voorstellen te gebruiken op deze website. Op die manier willen we de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

 

Cookies om de website goed te laten functioneren

In deze categorie gebruikt de website cookies voor het opslaan van:

 

 • Je taalvoorkeur
 • Aanmeldgegevens

 

Hieronder vind je een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:

 

 • Taal (Functioneel)
 • Aanmeldgegevens (Functioneel)

 

Cookies om het gebruik van de website te meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor bezoekers, proberen we continu te meten, onder andere met behulp van software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op de website komen en welke inhoud het meest bekeken worden. Hiervoor worden cookies gebruikt.

 

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Die statistieken geven ons inzicht in hoe vaak elke webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, … Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen.

 

In deze categorie gebruikt de website cookies voor het opslaan van:

 

 • Het aantal bezoekers op elke webpagina
 • De tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op elke webpagina
 • De volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt
 • Demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht
 • Geografische gegevens zoals taal en locatie
 • Technologische gegevens zoals de gebruikte browser, besturingssysteem en netwerk
 • Mobiele gegevens zoals het gebruikte apparaat
 • Verkeersbronnen

 

Hieronder vind je een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:

 

 • Google Analytics (Statistieken)

 

Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen.

 

Hieronder vind je een niet exhaustieve lijst van cookies binnen deze categorie en voor welke doeleinden:

 

 • FontAwesome (Functioneel)
 • JQuery (Functioneel)
 • PHP Session (Functioneel)

 

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd heeft.

 

Wijzigingen

De verklaringen hierboven zullen we af en toe moeten aanpassen omdat bijvoorbeeld de website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Je vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie.

 

Laatste wijziging van het cookiebeleid: 28 augustus 2022

Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie